Escrit del Programa de la Fira... desembre de 2010


15 ANYS FORJANT IL·LUSIÓ AL CENTRE DE LA VILA

Quan mirem enrere i analitzem el que hem fet durant aquest anys ens podem sentir molt orgullosos de la feina feta.

Podríem fer una llarga llista de totes les actuacions fetes i del resultat de les gestions realitzades. El balanç segur que seria positiu.

Però, tothom faria aquesta valoració? Realment ho hem fet bé? Què en pensa vostè?

A les beceroles de l'Associació ens plantejàvem unes fites que posteriorment varem traslladar als Estatuts. Uns objectius que ens obliguen i que en certa manera marquen el llibre de ruta de l'Associació.

Per una banda hem intentat ésser fidels a aquests principis bàsics::

  1. Augmentar el coneixement i la convivència entre tot el veïnat.
  2. Ésser un servei públic capaç d’aglutinar i canalitzar les inquietuds dels veïns.
  3. Fomentar i realitzar activitats de caire social, cultural, recreatiu i físic - esportiu.
  4. Col.laborar, quan sigui requerida la nostra participació, amb l’Ajuntament de Cardedeu i amb les entitats de la nostra Vila o de fora, per desenvolupar les activitats enumerades en el punt anterior.
  5. Promoure la cultura, la tolerància i el civisme entre els nostres conveïns, així com el millor coneixement de la història, les tradicions, els costums i la realitat quotidiana de la nostra Vila.

Per l'altre, en tot moment hem pensat en el benefici de Cardedeu. Creiem que en totes les nostres actuacions, sempre hem mostrat una visió oberta, amplia i acollidora.

Però si d'una cosa n'estem orgullosos és el d'haver endegat projectes importants que han convertit el centre de la Vila en un espai de trobada i d'alegria per a molts dels nostres veïns. Espais i racons que per uns dies ens han permès saludar, xerrar o veure a gran part del veïnat i gaudir amb ells de la Fira, de l'exposició, de la mostra, de la festa...

Som conscients que encara ens queda camí per a córrer. Hem de continuar vetllant pel correcte manteniment de les infraestructures del centre, hem de continuar escoltant les necessitats i proposicions dels veïns, hem de continuar fent el seguiment de les propostes, suggeriments i reclamacions que fem a l'Ajuntament i sobretot hem de continuar pensant en que volem fer i ser en els propers 15 anys.

Ara és un bon moment per a revisar les nostres actuacions i veure que segurament hem aprofundit en uns aspectes i potser n'hem descuidat uns altres.

Probablement és el moment de tornar a revisar les inquietuds dels veïns del barri. De conèixer que els hi ha suposat el trasllat d'algunes dependències municipals bàsiques. De saber com ha canviat el seu entorn i quines són les seves necessitats actuals.

Per això cal començar a plantejar-se, projectes per la remodelació i millora de la plaça de Sant Joan o pensar en la rehabilitació de la Diagonal Fivaller.

Cal analitzar com evoluciona la població del centre i la seva tendència en els propers anys. Cal visionar com evolucionaran el comerç, les empreses i els serveis. O com afectarà la construcció de nous habitatges.

Com diu la nostra Presidenta Mercè “el Centre és on va néixer el poble, on es veuen les seves arrels i la seva identitat, i s'ha de vetllar per mantenir-lo.”

És per això que estem segurs que hem de mirar i preparar el Centre per al mig i llarg termini. Hem de tenir visions amplies i defensar un futur millor per al nostre barri i per al nostre poble.

Idees no ens en falten.

No podem tancar aquests escrit sense recordar als socis que ens han deixat durant aquests anys. Especialment l’Andreu Cruixent, l'Eduard Navarro i l'Eugeni Casanovas.. Ells segueixen en el nostre record i ens guien i il.luminen en moltes de les nostres actuacions.
Bona Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu a tothom !!

 

Veïns del Centre de la Vila Cardedeu, desembre de 2010